Today’s NEWS FEED

News Feed

LUXF เผย“ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี” ขอเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าเช่าไปเป็นภายในสิ้นปีนี้

274

 

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 พฤศจิกายน 2563)— ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ("กองทุนรวม")ได้รับแจ้งข้อมูลจากบริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด ("เอสแอลเอช-ผู้เช่า")ในฐานะผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ได้แก่ โครงการโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย (SixSensesYao Noi) ตั้งอยู่บน เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ("โรงแรม")

เพื่อขอใช้สิทธิในการงดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมโดยให้มีผลสำหรับการชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมยังมีอยู่

 

แม้ว่าผลประกอบการของโรงแรมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีผลให้เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมไม่มีผลใช้บังคับสำหรับการชำระค่าเช่าในเดือนกันยายน 2563

 

แต่เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมมีผลใช้บังคับสำหรับการชำระค่าเช่าในเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563และตามประมาณการทางการเงินที่เอสแอลเอช-ผู้เช่าได้จัดทำขึ้นเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมจะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่สำหรับการชำระค่าเช่าในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563

 

เอสแอลเอช-ผู้เช่าจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนกำหนดการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าสำหรับค่าเช่าที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2563 โดยจะไปชำระพร้อมกับค่าเช่าค้างชำระจำนวนอื่นใดที่เกิดขึ้น(ถ้ามี) โดยจะชำระในสิ้นปี2563

 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจึงได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าตามที่ได้รับการร้องขอดังกล่าวเนื่องจากกองทุนรวมกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากำหนดข้อตกลงกับทางโรงแรมในเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ รายได้และค่าใช้จ่าย ในระหว่างที่เงื่อนไขเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมมีผลใช้บังคับเนื่องจากธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะติดตามสถานการณ์ของเหตุสุดวิสัย และดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะต่อไป

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หุ้นรอข่าว By : แม่มดน้อย

สาวสวย สาวน้อย แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มาแล้ว ตลาดหุ้นไทย เช้าวันนี้ ปรับตัวลง ตามตลาดเมืองนอก และวัคซีน ก็เดิน

ผ่อนคลาย By : นายกล้วยหอม

หนุ่มใหญ่ ใจดี นายกล้วยหอม ตอนนี้ รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยวันนี้ วัคซีน ต้านโควิด-19 จะมาถึงประเทศไทยแล้ว เป็นสัญญาณที่ดี

อิหยังเจ้าค่ะ By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

อิหยังเจ้าค่ะ!!กำลังสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานถึงกดดัชนีหลุดไปถึง 1,476 จุด หลุดประมาณหลอกให้ไร้ความหวังไปเลย แล้ววัน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้