Today’s NEWS FEED

News Feed

PACE เผยศาลล้มละลายกลาง สั่งให้เพซ คันทรี่ คลับ ฟื้นฟูกิจการ พร้อมตั้งเป็นผู้ทำแผน

402

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25 พฤศจิกายน 2563)--- นายพรสัณห์ พัฒนสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ/เลขานุการบริษัท บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) PACE เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จํากัด (“PCC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100) ได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งรับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PCC เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ในวันนี้ 25พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้PCC ดําเนินการฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้ง PCC เป็นผู้ทําแผนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/10 วรรคหนึ่ง และ 90/17 วรรคสอง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอประกาศคําพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการของ PCC ในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด จากนั้นจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : กบข. ฝ่าโควิด-19 โชว์ปี 63 ผลตอบแทน 4.79% แผนหลัก 4.93%

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผัน...

พัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ทราบข่าวแต่เช้า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้