Today’s NEWS FEED

News Feed

OCC ซื้อที่ดินเพื่อการลงทุน และอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการซื้อที่ดิน 1 แปลง มูลค่า 364.51 ลบ.

399

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(25 พฤศจิกายน 2563)---- นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)OCC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการซื้อที่ดินเพื่อการลงทุน และอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการทำนิติกรรมซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3-3-18.8 ไร่ (1,518.8 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโคล่อำเภอบาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร ราคาตารางวาละ 240,000 บาท เป็นเงินจำนวน 364,512,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2563
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
▪ ผู้ซื้อ : บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) และ: บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

▪ ผู้ขาย : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)บุคคลภายนอกซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด


3. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
▪ ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 94 เลขที่ดิน 52 หน้าสำรวจ 2074 เนื้อที่ประมาณ 3-3-18.8 ไร่(1,518.8 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโคล่ อำเภอบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย
: บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ซื้อเฉพาะกรรมสิทธิที่ดินบางส่วนทางด้านทิศใต้ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 2-1-18.8 ไร่ (918.8 ตารางวา)
: บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซื้อเฉพาะกรรมสิทธ์ที่ดินบางส่วน ทางด้านทิศเหนือ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1-2-0 ไร่ (600 ตารางวา)


4. ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ขาย ผู้ซื้อ และบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการซื้อ ที่ดิน ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

5. ราคาเสนอขายต่อตารางวา : 240,000 บาท/ตารางวา

6. รวมราคาที่ดินที่เสนอขาย : 220,512,000 บาท
เฉพาะส่วนของบริษัท
7. ภาระผูกพัน : -ไม่มี-

8. การชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสด โดยกำหนดชำระเงินมัดจำจำนวน 22,051,200 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) ส่วนที่เหลืออีก 198,460,800 บาท ช าระในวันจดทะเบียนซื้อขาย ที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ ที่ดินณ สำนักงานที่ดิน ในเขตที่ดิน ตั้งอยู่ ภายในเดือนธันวาคม 2563


9. แหล่งเงินลงทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทประมาณ 40% กู้ยืมจากธนาคารประมาณ 60% ทั้งนี้การขอสินเชื่อจากธนาคารจะไม่มีเงื่อนไข หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

10. หลักการและเหตุผล : เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของบริษัทประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน โดย พิจารณาจากท าเลที่ตั้งซึ่งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม การคมนาคม สะดวก ติดถนนพระรามที่ 3 และมีโครงการในอนาคตที่จะสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน โดยมีโครงการพัฒนาที่ดินเป็ น คอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อการขาย และ/หรือการให้เช่าระยะสั้น/ ระยะยาว และ/หรืออาจแบ่งขายที่ดินบางส่วนหรือขายต่อทั้ง แปลงหากได้ราคาที่ดีรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนรองรับการ ย้ายสำนักงานของบริษัทต่อไปได้

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : กบข. ฝ่าโควิด-19 โชว์ปี 63 ผลตอบแทน 4.79% แผนหลัก 4.93%

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผัน...

พัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ทราบข่าวแต่เช้า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้