Today’s NEWS FEED

News Feed

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563

191

 

 

 

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 531 บาท เป็นหาบละ 543 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์เสียหายจากภาวะฝนตก

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 401.5 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลงเล็กน้อย โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดคำสั่งซื้อข้าวโพดไปยังประเทศเกาหลี จำนวน 207,000 ตัน ส่วนปริมาณผลผลิต มีรายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ฤดูกาล 2563/64 อยู่ที่ 72% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 60% ด้านสภาพอากาศโดยรอบมิตเวสท์ในทางตอนใต้ มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าสัปดาห์หน้าจะลดลงอีกครั้ง ขณะที่ฝั่งประเทศแถบอเมริกาใต้มีฝนตกดีขึ้นจนถึงสัปดาห์หน้า ช่วยเร่งการเพาะปลูกข้าวโพด  อย่างไรก็ตามความแห้งแล้งในประเทศอาร์เจนตินายังคงน่าเป็นกังวล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาปรับสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 16.50 บาท ราคาปรับสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณความต้องการซื้อในตลาดยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศจีน รวมถึงประเทศอื่นๆ นอกจากในเอชีย ขณะที่สภาวะอากาศในประเทศผู้ผลิตทั้งสหรัฐฯ และบราซิลดีขึ้น แต่ประเทศผู้ซื้อยังมีความกังวลจากการคาดว่าผลผลิตจะลดลง ทำให้มีการเร่งซื้อทำสต็อกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาแข็งตัว

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 1,057.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 376.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ในสัปดาห์นี้ แม้ว่าความต้องการถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากจีนจะชะลอตัวลง แต่มีรายงานคำสั่งซื้อ 110,000 ตัน ไปประเทศอียิปต์ และ 120,000 ตัน ไปยังประเทศอื่นๆ ส่วนความคืบหน้าการเก็บเกี่ยว รายงานอยู่ที่ 83% สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปี 10% และคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในประเทศบราซิลจะช่วยเพิ่มเติมน้ำในดิน และช่วยเร่งการพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาล 2563/64

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง

 

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาท ทุกเบอร์ ขณะที่ราคาซื้อขายในตลาดจีนยังคงขยับขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศคาดการณ์ว่าจะลดลงจากสภาวะอากาศ ส่วนการซื้อที่หน้าท่าเรือยังคงมีมาก จากปริมาณปลาป่นเปรูที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 46.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 47.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 31.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 479 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 481 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 436 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,350 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,220 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคายืนอ่อน

สภาวะฝนชุกและอุทกภัย กระทบต่อความต้องการบริโภคทั่วประเทศ ส่งผลให้ราคาซื้อขายสุกรทุกภูมิภาคย่อตัว ซึ่งตลาดมองเป็นการย่อตัวช่วงสั้น โดยราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 76-80 บาท

ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์ที่ผ่านมา การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้น เนื่องจากหมดเทศกาลกินเจแล้ว ประกอบกับมีเทศกาลต่างๆ อาทิ งานบุญกฐิน และวันลอยกระทง ซึ่งสมดุลกับปริมาณผลผลิต ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้นจากฟองละ 2.70 บาท เป็นฟองละ 2.90 บาท เนื่องจากการบริโภคไข่ไก่ดีขึ้น เพราะหมดเทศกาลกินเจ ประกอบกับผู้ส่งออกยังคงเร่งดำเนินกิจกรรม PS Support ด้วยการส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปยังตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

เขียวต่อ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้นไทย เอเชียปรับตัวขึ้นต่อ เขียวอย่างต่อเนื่อง แถม เงินบาทยังแข็งค่า แบบว่า

ขี่ตัวใหญ่ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นความสำเร็จของวัคซีน ต้านไวรัส โควิด-19 แต่ละค่าย แล้ว ใกล้แล้ว แต่ผลของวัคซีนก็ชวนให้ติดตามเป็นอย่างยิ่ง

บวกกันต่อ By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

บวกกันต่อ By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้