Today’s NEWS FEED

News Feed

เจนเนอราลี่จัดประชุม "Compliance Week" เผยทิศทางสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

148

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30ตุลาคม 2563)-----เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงานประชุม "Compliance Week" ภายใต้คอนเซ็ปท์"The C.I.R.C.L.E" (Compliance | Inspirational | Creative | Live | Experience) แถลงทิศทางธุรกิจโดยยึดหลัก ESG -Environment Social and Governance นำมาปรับใช้ในกระบวนการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) การเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society)  การก้าวผ่านของธุรกิจในยุค Digital Disruption หรือเรื่องของการเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบแทบทุกภาคส่วนไปทั่วโลกก็ดี เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก จึงได้ออกนโยบายเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจโดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งได้นำเอาหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG Megatrends มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยเน้นการให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล (Governance) ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่เป็น Lifetime Partner  ให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราได้อย่างแท้จริง และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ด้าน นายช.นนท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลยุทธ์องค์กร (Head of CEO Office & Corporate Strategy) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรว่า เจนเนอราลี่ไทยแลนด์ ได้นำหลัก ESG Megatrends มาปรับใช้กับการวางกลยุทธ์ของเจนเนอราลี่ไทยแลนด์ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการไปหลายส่วนแล้ว เช่น การมุ่งสู่ Digital Transformation โดยนำ Robotics มาใช้ในการปฏิบัติในหลายๆ ส่วนงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปยุคที่มุ่งเน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพ และการเข้าสู่ยุค Aging Society อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการเลือกลงทุนเฉพาะในกิจการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลสังคม เป็นต้น และเจนเนอราลี่ไทยแลนด์ก็จะยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่

สำหรับการขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวสุภัทรา ปิวรบุตร รองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร (CHCO) กล่าวว่า นอกจากเจนเนอราลี่จะมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว สิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลากร ดังนั้นหน่วยงานเรา (Human Capital) จึงมุ่งมั่นผลักดัน สร้างการรับรู้ สร้างพฤติกรรม และร่วมกันสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืน

การจัดประชุม "Compliance Week"  เป็นการจัดงานประจำปีโดยฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล นำโดยนางสาวสิริพร พินิจมงคล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล (Chief Legal & Compliance Officer) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจและทิศทางการเติบโตขององค์กรภายใต้หลัก Good Governance ให้กับพนักงานเพื่อวางรากฐานสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมที่ดีที่จะนำพาองค์กรเดินหน้าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : COM7 ตั้งธงปี 64 กำไร NewHigh รับอานิสงค์ 5G

COM7 มั่นใจรายได้ปี 63 โตตามเป้า 10% หลังยอดจองไอโฟน 12 ทะลักดัน ลุ้นยอดขาย Q4/63 ทำ NewHigh ..

ตามสไตล์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยคว้าไม้กวาดคู่ใจ พร้อมหมวกวิเศษ ออกโบยบินสำรวจตลาดหุ้นไทยวันศุกร์เกือบสิ้นสิ้นเดือน SET แกว่งตัวกรอบแคบๆ

แรงขาย แรงสู้ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นตลาดหุ้นสตรอง แข็งแกร่ง ราคาหุ้นบิ๊กแคปขยับ แถว 2 เริ่มมา หุ้นเก็งกำไร เริ่มมีให้เห็นกันแ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้