Today’s NEWS FEED

News Feed

TNP เผยกำไรQ3/63 พุ่ง54.83% หลังยอดขายโต -กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

318

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(28 ตุลาคม 2563)-----บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) TNPชี้แจงผลการดำเนินงานสำาหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 30.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จำนวน10.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.83โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.76และสำหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 89.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จำนวน 33.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.60โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.65 ซึ่งภาพรวมการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น

สำหรับงวด 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 85.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 14.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.32 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16.56 และสำหรับงวด9เดือน บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 256.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 49.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.72 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้ อยละ 16.22 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่ารายได้จากการขายส่งของสำนักงานใหญ่ และการได้รับค่าสนับสนุนการขายจากผู้จำหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้