Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊ก บจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่26 ต.ค. 63

608

 
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT) นาง นันทริกา ชันซื่อ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/10/2563 25,000,000 1.20 ซื้อ Link
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT) นางสาว ดลนภา ธรรมวัฒนะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/10/2563 11,800,000 1.20 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาง จิตรดี พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย สุริยน พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 22/10/2563 20,000,000 1.50 ซื้อ Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 22/10/2563 20,000,000 1.50 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย สุริยน พูลวรลักษณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/10/2563 20,000,000 1.50 ซื้อ Link
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) นาย ชนน วังตาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/10/2563 1,250,000 0.34 ซื้อ Link
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/10/2563 1,000,000 - โอน Link

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้