Today’s NEWS FEED

News Feed

U ขายหุ้น NMG ที่ถือทั้ง 9.99 % ที่ราคา 0.17 บาท มูลค่า 69.08 ลบ. หลังปรับแผนลงทุน เน้นทรัพย์สินหลัก

476

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(22 ตุลาคม 2563)-- บริษัท ยู ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) U เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีจำนวน 406,390,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NMG นั้น


บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับแผนการลงทุนและพัฒนาของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ ก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนแผนการลงทุนในหุ้น NMG ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ ดังนั้น ในวันนี้ บริษัทฯ จึงได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อขายหุ้น NMG ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือครองให้แก่ ผู้จะซื้อ (ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551) โดยมีมูลค่าซื้อขายจำนวน 69,086,300 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 0.17 บาท (ซึ่งเป็นราคาซื้อขายสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) ของหุ้น NMG) โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อแล้วเสร็จภายในวันที่ 4ธันวาคม 2563

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

แรงซื้อยังมี By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นภาพรวมตลาดหุ้นไทย ยังคงมีแรงซื้อบิ๊กแคปเข้ามาต่อเนื่อง พลังงาน ไอซีไอ เป็นตัวนำ ขณะที่

ขาขึ้น By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นความแรงของSET ของราคาหุ้นบิ๊กแคป บ่งชี้ รอบของขาขึ้น มาแล้ว วานนี้ ชัดเจนสุด แต่สิ้นสุด เมื่อไร

บวกได้แรง By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

บวกได้แรง!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,420 จุด บวก 31.09 จุด บวก 2.24% ทะลุแนวต้าน 1,400 จุด ขึ้นมาได้แรงท่ามกลาง

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้