Today’s NEWS FEED

News Feed

PSL ไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A อีก 359 ลบ. ก่อนวันครบกำหนด ครั้งที่ 2

313

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14 ตุลาคม 2563)---บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)PSL อ้างถึงหุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)คร้ังที่1/2559ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้รุ่น PSL211A”) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 (ตามที่ได้รับการขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)และรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL211A บางส่วนก่อนวันครบ
กำหนด คร้ังที่1 ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่21 กันยายน 2563 นั้น


บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดอีกจำนวนร้อยละ 10ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมด (จำนวน 3,590 ล้านบาท) คิดเป็นเงินจำนวน 359ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระคืนเงินต้นดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผูถือหุ้นกู้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนด คร้ังที่2 ดังกล่าว หุ้นกู้รุ่น PSL211A จะมีเงินต้นคงค้างจำนวน 2,872ล้านบาท

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : SA โชว์ปี 63 ผลงานนิวไฮ ปันผลเป็นหุ้น 15 : 1 ควบเงินสดหุ้นละ 0.195 บาท

บมจ.ไซมิส แอสเสท หรือ SA ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โชว์ผลการดำเนินงานปี 2563 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์....

หุ้นรอข่าว By : แม่มดน้อย

สาวสวย สาวน้อย แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มาแล้ว ตลาดหุ้นไทย เช้าวันนี้ ปรับตัวลง ตามตลาดเมืองนอก และวัคซีน ก็เดิน

ผ่อนคลาย By : นายกล้วยหอม

หนุ่มใหญ่ ใจดี นายกล้วยหอม ตอนนี้ รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยวันนี้ วัคซีน ต้านโควิด-19 จะมาถึงประเทศไทยแล้ว เป็นสัญญาณที่ดี

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้