Today’s NEWS FEED

News Feed

PJW ประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน เหตุไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืน

149


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (30 กันยายน 2563)--- บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) PJW เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)เมื่อวันที่19 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน : ไม่เกิน 23,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน : ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว)
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน : ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน : ตั้งแต่วันที่7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยตั้งแต่วันที่7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืน ดังนั้นบริษัทจึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกโค้ง 3 สดใส

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แม่ทัพ NDR แย้มประชุมบอร์ด 12 พ.ย. นี้ เคาะงบ Q3/63 ส่งซิกผลงานโตสวยหลังออเดอร์เริ่มกลับมา...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : Pain Point จุดเจ็บปวดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ห้าง ภัตตาคาร โรงหนัง

1.ลงทุนหุ้นการท่องเที่ยวไว้ ร่วงลงมาเจ็บปวดหนักกับหุ้นการบิน โรงแรม โรงหนัง ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตอนนี้โดนเหวอะ

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้