Today’s NEWS FEED

News Feed

W ขายเงินลงทุนใน อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ ที่ถือทั้ง51% มูลค่า 122.40 ลบ. ให้ วิทยา จักรเพ็ชร

191

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 29 กันยายน2563)--- นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) W เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่28 กันยายน 2563ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (“EIC SEMI”) ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,417,564 หุ้น (“หุ้น EIC SEMI ที่ขาย” หรือ “หุ้นที่ซื้อ ขาย”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ EIC SEMI ในราคาหุ้นละ 50.63 บาทรวมค่าขายหุ้น EIC SEMI ที่ขายทั้งสิ้นที่122,401,265.32 บาท โดยขายให้กับนายวิทยา จักรเพ็ชร (“ผู้ซื้อ”)ซี่งปัจจุบันเป็นกรรมการของ EIC SEMI แต่ไม่ใช่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ความเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยภายหลังการทำรายการโอนหุ้น EIC SEMI ที่ขายแล้วเสร็จ EIC SEMIจะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกโค้ง 3 สดใส

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แม่ทัพ NDR แย้มประชุมบอร์ด 12 พ.ย. นี้ เคาะงบ Q3/63 ส่งซิกผลงานโตสวยหลังออเดอร์เริ่มกลับมา...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : Pain Point จุดเจ็บปวดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ห้าง ภัตตาคาร โรงหนัง

1.ลงทุนหุ้นการท่องเที่ยวไว้ ร่วงลงมาเจ็บปวดหนักกับหุ้นการบิน โรงแรม โรงหนัง ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตอนนี้โดนเหวอะ

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้