Today’s NEWS FEED

News Feed

ASP ตั้ง "ชนิตร ชาญชัยณรงค์" นั่งแท่น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

166

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(23 กันยายน 2563)------บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP เปิดเผยว่า ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชนิตร ชาญชัยณรงค์เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23กันยายน 2563 เป็นต้นไป และให้อยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

 

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : เศรษฐพุฒิ มั่นใจ ศก.ไทยแกร่ง ก้าวพ้นวิกฤต

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าธปท. เปิด 5 โจทย์ใหญ่ของ ธปท. แก้ปัญหาเศรษฐกิจ...

ปิด วอยซ์ทีวี ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากเกาะติดม็อบเด็กน้อยแล้ว บ่ายๆ ต้องติดตามศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โอกาสที่เสียไป By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นการเมือง บ้านเราแล้ว หลายๆเหตุการณ์ ทำให้โอกาส หายไป เสียไปอย่างต่อหน้า ต่อตาหลายครั้ง บทเรียน มีหลาย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้