Today’s NEWS FEED

News Feed

Update: GUNKUL ขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsunomiya ที่ญี่ปุ่น ขนาด 69.83 MW มูลค่า 1.67 พันลบ. บุ๊คกำไร 715 ลบ.

146

 

 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(20 กันยายน 2563)-------GUNKUL ขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsunomiya ที่ญี่ปุ่น ขนาด 69.83 MW มูลค่า 1.67 พันลบ. เผยจะบันทึกกำไรจากการขายโรงไฟฟ้าฯ ที่ญี่ปุ่น 715 ลบ. หวังนำเงินลงทุน โครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนและอื่นๆ ที่สร้างอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น

 

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GUNKUL เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครั้งที่5/2562เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กับบริษัทฯ ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsunomiyaประเทศญี่ปุ่ น (“โครงการฯ”) ขนาดกำลังการผลิตของโครงการฯ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 66.78 เมกะวัตต์และตามการติดตั้ง 69.83 เมกะวัตต์ดำเนินการการขายเงินลงทุนร้อยละ 100 ของ GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha(“GD Solar”) ที่ถือโดย (ก) Future Asset Management KK (“FAM”) (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)(ข) Gunkul International (Mauritius) (“GIM”) (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ด้วยมูลค่าการขายโครงการฯ จำนวน 5,964,930,000 เยน หรือคิดเป็น 1,679,921,130.69 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 1 เยน : 0.281633 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากการจัดจำหน่ายครบแล้วทั้งจำนวน ในวันที่ 18 กันยายน 2563

 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนมูลค่าประมาณ 715 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เท่ากับ 1 เยน : 0.293369 บาท) สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563


บริษัทฯ มีสภาพคล่องและความสามารถในการก่อหนี้เพื่อใช้สำหรับการหมุนเวียนและการลงทุนใหม่ ตามมูลค่าการจัดจำหน่ายจำนวน 5,964,930,000 เยน หรือคิดเป็น 1,749,925,549.17 บาท (ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เท่ากับ 1 เยน : 0.293369 บาท)

 

ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนและอื่นๆ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น


คณะกรรมการได้พิจารณาเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ และมีความเห็นว่าการจำหน่ายไปของโครงการฯดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงโครงการดังกล่าว เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงการเกือบ 3 ปี ถึงจะจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบกับมีผู้เสนอเข้าลงทุนและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องพัฒนาโครงการ และอาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติจำหน่ายโครงการดังกล่าว


ขณะที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากการค านวณมูลค่าปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจึงได้พิจารณาความเหมาะสมและอัตราผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนในรูปมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสุทธิในอนาคตจากการถือครองตลอดอายุเวลาโครงการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับจากการจัดจำหน่ายบวกกับผลตอบแทนของการเข้าลงทุนในโครงการด้านอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้สูงกว่า


นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์จากการจัดจำหน่ายโครงการดังกล่าว จะสร้างกระแสเงินสดและเสริมความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับการเข้าลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตสู่ 1,000 เมกะวัตต์ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกโค้ง 3 สดใส

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แม่ทัพ NDR แย้มประชุมบอร์ด 12 พ.ย. นี้ เคาะงบ Q3/63 ส่งซิกผลงานโตสวยหลังออเดอร์เริ่มกลับมา...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : Pain Point จุดเจ็บปวดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ห้าง ภัตตาคาร โรงหนัง

1.ลงทุนหุ้นการท่องเที่ยวไว้ ร่วงลงมาเจ็บปวดหนักกับหุ้นการบิน โรงแรม โรงหนัง ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตอนนี้โดนเหวอะ

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้