Today’s NEWS FEED

News Feed

A ล้มแผนขายอาคารสํานักงาน เหตุ มีกระแสเงินสดเพียงพอชำระหนี้แล้ว - พร้อมยกเลิกประชุมผถห. 25 ก.ย. นี้

241

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19 กันยายน 2563)-----บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) หรือ A เปิดเผยว่า(“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ในวัน ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. ยกเลิกการจําหน่ายอาคารสํานักงานกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเรื่องซึ่งเหตุผลในการยกเลิกรายการ เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดหาเงินด้วยวิธีอื่นควบคู่ไปด้วยคือบริษัทได้เข้าทํา การจําหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาของโครงการคอนโดมีเนียมเอ สเปซ เมกา และโครงการ คอนโดมีเนียมเอ สเปซ เมกา 2 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงต่อการชําระหนี้สินระยะสั้นที่จะถึงกําหนดชําระภายในไตรมาส 4 ของปี2563

2. ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 11.00 - 12.00น. ณ ห้องประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกโค้ง 3 สดใส

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แม่ทัพ NDR แย้มประชุมบอร์ด 12 พ.ย. นี้ เคาะงบ Q3/63 ส่งซิกผลงานโตสวยหลังออเดอร์เริ่มกลับมา...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : Pain Point จุดเจ็บปวดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ห้าง ภัตตาคาร โรงหนัง

1.ลงทุนหุ้นการท่องเที่ยวไว้ ร่วงลงมาเจ็บปวดหนักกับหุ้นการบิน โรงแรม โรงหนัง ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตอนนี้โดนเหวอะ

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้