Today’s NEWS FEED

News Feed

W ขยายวันจองซื้อ-จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็น 25 ส.ค. – 18 ก.ย.63

291

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(2 กันยายน 2563)---- นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) W เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก ว่าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ แต่ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนประกอบกับเหตุสุดวิสัยจากการที่รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ทำให้ไม่สามารถจัดหาเงินทุนสำหรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ทัน ดังนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563ให้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามความเหมาะสม ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและเพื่อให้กิจกรรมการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงเห็นควรให้ขยายวันจองซื้อ และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียดดังต่อไปนี้


จากเดิม 25 สิงหาคม 2563 –3 กันยายน 2563(8วันทำการ)

เป็น 25 สิงหาคม 2563 – 18 กันยายน 2563(17 วันทำการ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------


การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น) : 2,817,392,182
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,817,392,182
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,817,392,182
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 1 : 0.30
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.12
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข) : วันที่ 25 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 18 ก.ย. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 10 ส.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 07 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : VGI เข้า MSCI / โบรกฯ เคาะซื้อ เป้าใหม่ 9 บาท

เนลสัน เหลียง บิ๊ก VGI ชี้เข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Capเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกสนใจมากขึ้น ...

เด้งตาม By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ออกโบนบินสัมผัสอากาศเย็นๆ ได้ในยามเช้าตรู่ ส่วนท้องทุ่งตลาดหุ้นไทยภาคเช้านี้เขียวสดใสเลยทีเดียว รับอานิงสงส์

เด้งๆ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ ตลาดหุ้นไทย คงรีบาวน์ คงเด้ง หลังจากวานี้ ถูกจัดหนัก โดย MSCI Rebalance ลดน้ำหนักตลาด

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้