Today’s NEWS FEED

News Feed

EPเพิ่มทุนแบบGeneral Mandate 552.94 ล้านหุ้น แบ่งขาย RO จำนวน276.47ล้านหุ้น-พีพี184.31ล้านหุ้น-ปชช.92.15ล้านหุ้น

326


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(31สิงหาคม 2563)------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 ก.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 ก.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/79
ถนนวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ส.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 552,942,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 552,942,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 276,471,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 30.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 184,314,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไป
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 92,157,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
_______________________________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : กบข. ฝ่าโควิด-19 โชว์ปี 63 ผลตอบแทน 4.79% แผนหลัก 4.93%

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผัน...

พัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ทราบข่าวแต่เช้า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้