Today’s NEWS FEED

News Feed

ผถห. W ไฟเขียวเข้าฮุบ “DOMINO’S PIZZA”

376

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24 สิงหาคม 2563)-----นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ(บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 9,997 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย) (1) เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการรับโอนกิจการร้านพิซซ่าภายใต้ชื่อทางการค้า“DOMINO’S PIZZA” ในประเทศไทยจากเจ้าของเดิมคือ บริษัท โดมิโน่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอฟซีคอม มิซ ซา รี่ จำ กั ด แ ล ะ (2) เ ข้า ทำสัญ ญ า Master Franchise Agreement กั บ DOMINO’S PIZZAINTERNATIONAL FRANCHISING INC. เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเปิด บริหาร และพัฒนากิจการร้านพิซซ่าภายใต้ชื่อทางการค้า “DOMINO’S PIZZA” ทั้งในนามตนเองหรือให้สิทธิบุคคลอื่น (SubLicense) ในประเทศไทย ภายใต้ระบบและมาตรฐานเดียวกับร้าน “DOMINO’S PIZZA” ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในเอกสาร บันทึกข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จนเสร็จการ โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : COM7 ตั้งธงปี 64 กำไร NewHigh รับอานิสงค์ 5G

COM7 มั่นใจรายได้ปี 63 โตตามเป้า 10% หลังยอดจองไอโฟน 12 ทะลักดัน ลุ้นยอดขาย Q4/63 ทำ NewHigh ..

ตามสไตล์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยคว้าไม้กวาดคู่ใจ พร้อมหมวกวิเศษ ออกโบยบินสำรวจตลาดหุ้นไทยวันศุกร์เกือบสิ้นสิ้นเดือน SET แกว่งตัวกรอบแคบๆ

แรงขาย แรงสู้ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นตลาดหุ้นสตรอง แข็งแกร่ง ราคาหุ้นบิ๊กแคปขยับ แถว 2 เริ่มมา หุ้นเก็งกำไร เริ่มมีให้เห็นกันแ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้