Today’s NEWS FEED

News Feed

AWC เผย โค้ง 2/63 ขาดทุน 877 ลบ. เซ่นโควิด-19 -เจอมาตรการล็อกดาวน์

242


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 15 สิงหาคม 2563)-- บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)AWC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของบริษัทในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2563 และไตรมาสที่ 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และไตรมาส 2/2563 อยู่ที่จำนวน 3,288 ล้านบาท และ 775ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงร้อยละ 51.3และร้อยละ 75.6 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจาก 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและการจัดประชุมสัมมนาลดลงซึ่งส่งผลประทบกับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และ 2) มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งบริษัทต้องปิดการให้บริการสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าหรือศูนย์การค้า (Retail) ตามนโยบายของภาครัฐในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม โดยบริษัทได้ทำการลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและสมดุลเชิงธุรกิจ (Balanced and Diversified Portfolio) ด้วยกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้ หลังจากภาครัฐได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในปลายเดือนพฤษภาคม โรงแรมภายใต้บริษัทบางส่วน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าต่างๆ ได้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง โดยมีผู้บริโภคภายในประเทศกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ท าให้รายได้ของบริษัทในเดือนมิถุนายน เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน


สำหรับผลกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และไตรมาส 2/2563 อยู่ที่จำนวน -769 ล้านบาท และ -877 ล้านบาท ตามลำดับ เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 385.9 และ 3,473.1 ตามลำดับถึงแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน และรายได้ที่มั่นคงจากกลุ่มอาคารสำนักงาน

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : DTAC เปิดตัว dtac Business ช่วยองค์กรธุรกิจ - SME ไทย

ดีแทค ขออยู่เคียงข้างธุรกิจและ SME ไทย ก้าวผ่านวิกฤตและความท้าทายทุกสถานการณ์ จัดตั้งกลุ่มธุรกิจองค์กร หรือ dtac....

SETดำดิ่ง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ณ ตอนนี้ ประเทศแต่ละประเทศ และประเทศไทย จะฝ่า จะรอดหรือไม่ ต้องอา

ดอย(หุ้น)ใหญ่ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นราคาหุ้นบิ๊กแคปไหลลง ดอยใหญ่ ดอยหุ้นใหญ่ ก่อตัวมานานพอสมควร โดยที่นักลงทุน ไม่ทันรู้ตัว

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้