Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดMCOTลงมติตั้ง สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ เป็น รักษาการผอ.ใหญ่ แทน เขมทัตต์ พลเดช

223

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(12สิงหาคม 2563)---------นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)MCOT เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอํานวยการ 1 บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีมติ ดังนี้

1. มอบหมายให้ นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ บมจ. อสมท รักษาการในตําแหน่งกรรมการ ผู้อํานวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นการชั่วคราว แทนนายเขมทัตต์ พลเดช ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ เนื่องจากอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563

2. แต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ เป็น เลขานุการบริษัท แทนนายเขมทัตต์ พลเดช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ไตรมาส 4/63

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 4/63 ...

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

ถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองสภาพตลาดหุ้นไทย ตอนนี้ ตกอยู่ในภาวะห้วงความกังวลทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ ดังนั้นเมื่อไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้