Today’s NEWS FEED

News Feed

PPS จดทะเบียนตั้งบริษัทย่อยใหม่ "โปรเจคท์ ทรี เอ็นจิเนียริ่ง" ลุยรกิจให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

173


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 6 สิงหาคม 2563)--นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) PPS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562


วันที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่20 กรกฎาคม 2563

ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง : บริษัท โปรเจคท์ทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท


สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/1ถือหุ้น 5,098 หุ้น (ร้อยละ 50.98)นายพงศ์ธร ธาราไชย ถือหุ้น 1 หุ้น (ร้อยละ 0.01)นายธีระชัย คล้ายสีทอง ถือหุ้น 1 หุ้น (ร้อยละ 0.01) นายปีเตอร์ จอห์น ฮามิลตัน (Mr. Peter John Hamilton)/2ถือหุ้น 4,900 หุ้น (ร้อยละ 49.00)

หมายเหตุ: 1/ บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
2/ นายปีเตอร์ฯ ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ


ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร อาทิ ให้คำปรึกษา ควบคุมและบริหารการก่อสร้างงานโยธาและงานระบบ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงรับเป็นผู้จัดการ

ผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เสริมธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ


แหล่งที่มาของเงินทุน : กระแสเงินสดในกิจการของบริษัทฯ

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

TPCH ปลื้มรับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 5 ปีซ้อน

TPCH ปลื้มรับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ 5 ปีซ้อน

หุ้นกระจาย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นหลากหลาย ราคาวิ่งกระจาย หุ้นกระจายกันขึ้น วิ่งไป

ALT หุ้นเทิร์นอะราวด์ หลังรุกธุรกิจ 5G By : วีระชัย ครองสามสี

ALT หุ้นเทิร์นอะราวด์ หลังรุกธุรกิจ 5G By : วีระชัย ครองสามสี

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้