Today’s NEWS FEED

News Feed

APCO เผยงบรวมQ2/63 กำไร 19.24 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนกำไร 11.61 ลบ.

128

 
 
 
        
           แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                 
       บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

                      (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                     
                  ไตรมาสที่ 2
                   สอบทาน          สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 มิถุนายน        30 มิถุนายน
       ปี               2563     2562     2563     2562
 กำไร (ขาดทุน)                19,249    11,618    36,436  26,960.00
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.03     0.02     0.06     0.04
   ต่อหุ้น (บาท)      


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      

*สำหรับงบการเงินรวม                

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางอภิญญา อุฬุมปานนท์ )
                  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : IAA เปิดผลสำรวจ SET สิ้นปีนี้ 1,300 จุด

ส.นักวิเคราะห์ คาดเป้าหมาย SET วันสิ้นปี 63 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,300 จุด ขณะที่คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ...

ผันผวน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ วันแรก เกณฑ์ขายชอร์ตและซิลลิ่ง-ฟลอร์ กลับมาปกติอีกครั้ง ภาคเช้า ตลาดหุ้นไทย คงแกว่ง

SETเด้งตามดาวโจนส์ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ ตลาดหุ้นไทย SET คงเด้ง พ้น ทะลุ1240จุด ตามตลาดเอเชีย ปรับตัวขึ้น ตามดาวโจนส์ บวกๆบนความหวัง ทำเนียบ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้