Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด ANAN ซื้อหุ้นบ.ย่อย " ไอดีโอ นิว พระราม 9 " 49% ตามข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

291

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3สิงหาคม2563)--- บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANAN ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติดังนี้


1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้แก้ไขเป็น “นายชานนท์ เรืองกฤตยา นายธัญลักษณ์นันท์ธนาวรสิริ นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

 

2. อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คือ บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จำกัด (“INR”) ในอัตราร้อยละ 49 หรือคิดเป็นจำนวน 2,938,383 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยซื้อจากบริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด (“PDV”)ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยที่ INR เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด ในอัตราร้อยละ 51 ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ไตรมาส 4/63

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 4/63 ...

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

ถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองสภาพตลาดหุ้นไทย ตอนนี้ ตกอยู่ในภาวะห้วงความกังวลทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ ดังนั้นเมื่อไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้