Today’s NEWS FEED

News Feed

RICH เผยศาลล้มละลายกลางนัดพิจารณาด่วนพรุ่งนี้ กรณีบริษัทยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินหลังตลท.สั่งเพิกถอนหุ้น

325

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3 สิงหาคม 2563)-------บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ RICH เปิดเผยว่า (“บริษัท”) ได้ดําเนินการยื่นคําร้องขอฟื้นฟู กิจการเป็นคดีหมายเลขดําที่ ฟฟ. 25/2562 และคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ 13/2563 ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และฉบับแก้ไข และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้ ฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวมทั้งตั้งบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ทําแผน ตามความที่ ท่านทราบนั้น

ในวันนี้ (วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓) บริษัทในฐานะผู้ทําแผนได้ยื่นคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อให้ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งห้ามมิให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้พิเคราะห์คําร้องตลอดจนสอบข้อเท็จจริงที่สอบทนายผู้ร้องแล้ว เห็นว่า กรณีตาม คําร้องมีเหตุฉุกเฉิน แต่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายเพื่อมิให้เกิดความเสียหายโดยรวม จึงเห็นควรฟัง เหตุผลในการออกคําสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสียก่อนที่ศาลจะมีคําสั่ง และให้นัดพิจารณา เป็นการด่วนในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. หมายแจ้งวันนัดและสําเนาคําร้องให้แก่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากจะคัดค้านให้ยื่นคําคัดค้านภายในวันนัด มิฉะนั้น ถือว่า ไม่ติดใจคัดค้าน การส่งไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด โดยให้มีผลทันที

อนึ่ง การใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นของบริษัท เป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นของบริษัทตามกฎหมาย

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ไตรมาส 4/63

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 4/63 ...

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

ถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองสภาพตลาดหุ้นไทย ตอนนี้ ตกอยู่ในภาวะห้วงความกังวลทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ ดังนั้นเมื่อไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้