Today’s NEWS FEED

News Feed

NEWS จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 160,872,208,595.00 บาท

246สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3สิงหาคม2563)--- ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของ บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผานมา ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 130,807,738,869.00 บาทเป็น 160,872,208,595.00 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น


บัดนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว้า ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ไตรมาส 4/63

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 4/63 ...

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

ถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองสภาพตลาดหุ้นไทย ตอนนี้ ตกอยู่ในภาวะห้วงความกังวลทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ ดังนั้นเมื่อไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้