Today’s NEWS FEED

News Feed

ILINKซื้อหุ้นคืน 60,000 หุ้น รวมซื้อคืนแล้ว 5,417,100 หุ้น

463

 

 

 


รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 31 ก.ค. 2563
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 22 ต.ค. 2563
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 เม.ย. 2563
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 40,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ : 7.36
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 31 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น) : 60,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 4.10
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 4.06
มูลค่ารวม(บาท) : 244,800.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 5,417,100
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 1.00
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 19,666,556.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสมบัติ อนันตรัมพร )
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

หมายเหตุ :
ตามเอกสารแนบ
_____________________

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกโค้ง 3 สดใส

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แม่ทัพ NDR แย้มประชุมบอร์ด 12 พ.ย. นี้ เคาะงบ Q3/63 ส่งซิกผลงานโตสวยหลังออเดอร์เริ่มกลับมา...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : Pain Point จุดเจ็บปวดหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว การบิน โรงแรม ห้าง ภัตตาคาร โรงหนัง

1.ลงทุนหุ้นการท่องเที่ยวไว้ ร่วงลงมาเจ็บปวดหนักกับหุ้นการบิน โรงแรม โรงหนัง ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า ตอนนี้โดนเหวอะ

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

RT จับมือ APM เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด CNS

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้