Today’s NEWS FEED

News Feed

TSTH แจงงบรวมQ1(สิ้นสุด 30 มิ.ย63) กำไรเพิ่มแตะ 54 ลบ. เหตุปรับปรุงบัญชีหนุน แม้ยอดขายลด

301

 

 

 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(16 กรกฎาคม 2563)----- บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TSTH เปิดเผยว่า ("บริษัท") ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1ของปีการเงิน 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2563) ดังนี้
-
1. ผลการดำเนินงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจที่กลับมาเปิดใหม่และแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไท(UTCC) เปิดเผย ประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการการปิดพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศการหยุดชะงักทางการค้าและห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่ลดลงธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75 สู่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.5ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการแพร่ระบาดธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจบางส่วนในช่วงครึ่งปีหลังจะมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศเงินบาทยังคงแข็งค่าแม้ว่ารายรับจากการท่องเที่ยวลดลงการนำเข้าน้ำมันดิบที่ลดลง(และโดยรวม)ช่วยรักษาดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล

ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 298,000 ตัน ต่ำกว่าไตรมาสก่อนร้อยละ 7 และเกือบจะเท่ากันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกที่ลดลงซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยจากยอดขายเหล็กเส้นในประเทศที่สูงขึ้นรายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและลดลงร้อยละ 15เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายลดลงตามราคาโลหะที่ลดลงและปริมาณการขายที่ลดลง

สินค้าคงคลังลดลง 85 ล้านบาท จากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในด้านระยะเวลามีการปรับปรุงเล็กน้อยเป็น 42 วัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับ 43 วัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 298,000 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากการส่งออกลดลง และใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 4,592 ล้านบาทลดลงร้อยละ 11 และร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ เนื่องจากราคาขายและปริมาณการขายลดลง


1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้บริษัทรายงานผลกำไร 80 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับกำไร 44 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนต่างราคาที่ลดลง (ราคาขายลบด้วยราคาโลหะ) มากกว่านั้นชดเชยด้วยราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดและต้นทุนการแปลงสภาพที่ลดลงเป็นผลให้กำไรสูงขึ้นในไตรมาสนี้อย่างไรก็ตาม กำไรในไตรมาสนี้ลดลงเมื่อเทียบกับผลกำไร 131 ล้านบาทในไตรมาสก่อนจากราคาขายที่ลดลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลงและปริมาณการส่งออกที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการปิดพื้นที่ในตลาดส่งออกหลายแห่ง ส่วนหนึ่งชดเชยด้วยต้นทุนโลหะและต้นทุนการแปลงสภาพที่ลดลงจากราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ลดลง

 

2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,279 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 910 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 561 ล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับสัญญาเช่า (ฉบับที่ 16)
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 146 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 9)
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (130) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (95) ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง (85) ล้านบาท

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 1,279 ล้านบาท จากวันที่ 31มีนาคม 2563 เนื่องจาก
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 730 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าบิลเล็ต
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 460 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 16)
- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (210) ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 179 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ 54 ล้านบาท ผลกระทบจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 ล้านบาทและปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ 117ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : ITEL ลั่น H2/63 สุดแกร่ง ทั้งปีรายได้เข้าเป้า 2.4 พันลบ. / AGE เดินเกมรุกธุรกิจถ่านหิน-โลจิสติกส์ขนส่งเต็มสูบ

ITEL โชว์ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก มีรายได้รวม 932.06 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ 97.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.93 % ...

เป็นใจ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลก สดใส บรรยากาศล้วนเป็นใจ ด้วยแรงหนุนจากดาวโจนส์ ตอบรับข่าว.....

รอบของนักซิ่ง By: นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ ถือว่า เป็นรอบของนักซิ่ง นักเก็งกำไร หุ้นขนาดกลางและเล็ก เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ....

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้