Today’s NEWS FEED

News Feed

สรุปภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 9 ก.ค. 63

154

 

วันที่ซื้อขาย: 09 ก.ค. 2563   09 ก.ค. 2563   ข้อมูล ณ เวลา  17:23:33
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง* (สัญญา)
Futures
  SET50 Index 150,314 237,141
  Sector Index - -
  Single Stock 122,078 1,588,893
  Precious Metal 27,386 44,468
     - GF10 7,932 24,177
     - GF50 347 1,071
     - Gold Online 19,107 19,220
  Deferred Precious Metal 2 1
     - GOLD-D 2 1
  Currency 22,513 33,083
  Interest Rate - -
  Agriculture - 216
  รวม 322,293 1,903,802
Options
  SET50 Index
    Call 1,621 7,706
    Put 2,375 16,181
    อัตราส่วน Put/Call 1.47 2.10
  รวม 3,996 23,887
  รวมทั้งสิ้น 326,289 1,927,689
*สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน

 

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (TFEX) ข้อมูล ณ วันที่ 08 ก.ค. 2563
ปริมาณการซื้อขายหมุนเวียน (สัญญา) 398,217

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พักตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นวันศุกร์พักตัว หลังจากวิ่งขึ้นมารับข่าวความคืบหน้าวัคซีน ประกอบกับทุกสายตานักลงทุนกำ

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

รับงบ รับหุ้น By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม ชั่วโมงนี้ งบมา กำไร/ขาดทุน ไตรมาส2ปีนี้-ครึ่งปีแรก ก็รับรู้ รับงบ รับทราบ ราคาหุ้นตอบสนองไปแล้ว จากนี้ไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้