Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ขาย IPO 600 ล้านหุ้น พร้อมพ่วงกรีนชู 60 ล้านหุ้น เล็งเทรด mai ส.ค.นี้

854

HotNews : "เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์" ขาย IPO 600 ล้านหุ้น พร้อมพ่วงกรีนชู 60 ล้านหุ้น เล็งเทรด mai ส.ค.นี้

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (8 กรกฎาคม 2563) นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,240,000,000 หุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น โดยคาดว่าจะจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน (ไอพีโอ) จำนวน 600,000,000 หุ้น และมีหุ้นกรีนชูอีก 60,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 10% ของจำนวนหุ้นไอพีโอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ในสภาวะตลาดหุ้นผันผวนในปัจจุบัน

 

 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ โดยการขายหุ้นไอพีโอของ ETC จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC จำนวน 95,802,973 หุ้น คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา 40 หุ้น BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญ ETC ซึ่งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BWG และ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้หุ้น BWG อีกด้วย

 

 


 


ด้านนางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินของ ETC กล่าวว่า ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าหุ้นไอพีโอ ETC จะได้รับความสนใจอย่างสูง จาก ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากมีผลประกอบการที่ดี มีอัตรากำไรสูง และมีแนวโน้มการเติบโตสูงจากการเตรียมเปิดประมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงกว่า 400 เมกะวัตต์ ในปลายปีนี้ ซึ่งตามแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ ปี 2561-2580 ยังมีแผนที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมที่ประมูลตกค้างอีกกว่า 44 เมะวัตต์ ซึ่งต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2565 จึงคาดว่าจะมีการเปิดประมูลภายในปีนี้ โดย ETC มีจุดแข็งอย่างมากด้านเชื้อเพลิงขยะ จากบริษัทฯแม่คือ กลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) เป็นผู้ประกอบการด้านกำจัดขยะอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้ง ETC มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะที่ดี มีคณะผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีบริษัทย่อยเป็น บริษัทรับเหมาที่เชี่ยวชาญการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแบบครบวงจร รวมถึงบริหารและดูแล ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) ให้มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าขยะ หุ้นแรกของตลาดหุ้นไทย ที่มีอนาคตไกล

 

 

 

เจาะธุรกิจ ETC

 

ETC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (“VSPP”) หรือมีขนาดต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ โดยมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องจักรต่างๆ มาจากต่างประเทศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดและสามารถใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนที่ได้มาจากการแปรรูปขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมมาเป็นเชื้อเพลิงหรือเรียกโดยทั่วไปว่าเชื้อเพลิง RDF

 

 

ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะเป็นอย่างดี ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง RDF แห่งแรกของบริษัทฯ (“โครงการ ETC 1”) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดที่ขนาด 9.4 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm โดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายในแต่ละวัน และไม่มีค่าปรับ และ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560

 

 

ซึ่งเป็นวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ “COD”) และได้รับค่าตอบแทนในอัตราของ FiT ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้อนุมัติหลักการในการปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ Adder เป็นระบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น (ยกเว้นพลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งประกอบด้วยพลังงานลม ขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ และมีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะมีการต่อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เข้าสู่ระบบของ กฟภ. โดยผ่านมิเตอร์วัดจำนวนหน่วยของไฟฟ้าที่ขายให้แก่ กฟภ.

 

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่งที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟภ. และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟภ. ในปี 2562 ได้แก่ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด (“RH”) ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 7.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 5.5 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 และบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“AVA”) ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 4.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 3.0 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ รายละเอียดโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

   


***โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 – 2561 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 ***

 

   

***สรุปผลการดำเนินงาน***

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews : เจาะ PTTGC ทำไมกำไร Q2/63 วูบ 24%

PTTGC ประกาศไตรมาส 2/63 มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและการกลับรายการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ....

แบนTikTok-WeChat By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นนักลงทุน ยังคงชะลอลงทุน ขอรอดูงบบจ.ไตรมาส2/63 รอดูสถานการณ์ การเมือง.....

งบกำไรวูบๆ By: นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เทศกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส2/63และครึ่งปีแรก ของบจ. ทยอย...คึกคัก

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้