Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

806

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3 กรกฎาคม 2563) TIW จากผู้ประกอบธุรกิจผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่สนามธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อย "เดอะ โซลาร์ อาเขต" รองรับการขยายธุรกิจ ด้าน "ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย" ซีอีโอ TIW เผยความคืบหน้าว่าเตรียมรับโอนกรรมสิทธิ์โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม พร้อมจ่ายเงิน งวดแรก 170 ล้านบาท ให้ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี่ จำกัด ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

 

 


ทั้งนี้ TIW ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงการปรับโครงสร้างบริษัทฯโดยมีเป้าหมายเป็น Holding Company ที่จะลงทุนใน 2 บริษัทได้แก่ (1) บริษัท ที่ไอดับบลิว อินดัสตรี จํากัด ซึ่งประกอบ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี และ (2) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบธุรกิจ พลังงาน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาผลประกอบการของธุรกิจทั้งสองกลุ่มดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน และดําเนินการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณากําหนดบริษัทย่อยที่ประกอบ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไปภายใต้หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

 

 


นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) TIW เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่9 มิถุนายน 2563 ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ) ได้มีมติอนุมัติรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (1) การขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแพ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ("TCB") (2) ให้บริษัท ทีไอดับบลิวอินดัสตรีจำกัด(TIWI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์จาก TCB และ (3)ให้ บริษัท เดอะโซลร์อาเขต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี จำกัด ตามความที่ได้แจ้งแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ดังนี้

 

 

1.บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ให้กับ TCB ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3 กรกฎาคม2563 (โดย TCB จะดำเนินการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ TCB เช่า พร้อมกับการดำเนินการสำหรับที่ดิน น.ส. 3 (เนื้อที่ประมาณ 70 ตารางวา) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประกาศตามระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบของสำนักงานที่ดิน โดยคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินน.ส.3 และจุดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที่ซื้อขาย ซึ่งรวมถึง ที่ดิน น.ส. 3 ดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563]

 


2. บริษัท เดอะโซลาร์อาเขต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญารับโอน (2)กิจการทั้งหมดจากบริษัทลีฟวิงเอ็นเนอร์จีจำกัด ในวันที่ 18 มิฤนายน 2563 และตกลงทำรายการซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงชำระราคาซื้อขาย งวดที่ 1จำนวน 170,000,000 บาท ให้แก่บริษัทลีฟวิงเอ็นเนอร์จี่จำกัด ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

 


ขณะที่ก่อนหน้านี้ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) TIW เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่3/2563 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามความที่ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่กับกรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีชื่อบริษัทว่า บริษัท เดอะ โซลาร์ อาเขต จำกัด ทุนจดทะเบียน: 1,000,000บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทฯจะถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

 

 

สำหรับผลประกอบการงวดปี 2562 ที่ผ่านมา TIW มีรายได้อยู่ที่ 409.07 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 5.35 ล้านบาท ขณะที่ ไตรมาส1/2563 TIW มีรายได้ 110.98 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 27.61 ล้านบาท

 

 

TIW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews : GUNKUL โชว์กำไร H1/63 เฉียด 719 ลบ. โต 8.53% มั่นใจ H2/63 พุ่งต่อ ทั้งปีรายได้โตเข้าเป้า 15-20%

ประกาศผลงานครึ่งแรกปี 63 ไม่ธรรมดา กำไรโตแตะ 718.33 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 3,437.93 ล้านบาท ...

พักตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นวันศุกร์พักตัว หลังจากวิ่งขึ้นมารับข่าวความคืบหน้าวัคซีน ประกอบกับทุกสายตานักลงทุนกำ

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้