Today’s NEWS FEED

News Feed

7UP ตั้ง "ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา " ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

378

 

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด(3 กรกฎาคม 2563)------บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก(นายนิติพัฒน์ อำนาจเถลิงศักดิ์) โดยแต่งตั้ง นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พักตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นวันศุกร์พักตัว หลังจากวิ่งขึ้นมารับข่าวความคืบหน้าวัคซีน ประกอบกับทุกสายตานักลงทุนกำ

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

รับงบ รับหุ้น By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม ชั่วโมงนี้ งบมา กำไร/ขาดทุน ไตรมาส2ปีนี้-ครึ่งปีแรก ก็รับรู้ รับงบ รับทราบ ราคาหุ้นตอบสนองไปแล้ว จากนี้ไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้