Today’s NEWS FEED

News Feed

สรุปภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 3 ก.ค. 63

297

วันที่ซื้อขาย: 03 ก.ค. 2563   03 ก.ค. 2563   ข้อมูล ณ เวลา  17:15:35
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง* (สัญญา)
Futures
  SET50 Index 123,592 245,527
  Sector Index - -
  Single Stock 272,457 1,575,081
  Precious Metal 32,720 44,191
     - GF10 10,654 23,644
     - GF50 353 974
     - Gold Online 21,713 19,573
  Deferred Precious Metal 6 4
     - GOLD-D 6 4
  Currency 18,716 25,358
  Interest Rate - -
  Agriculture 12 200
  รวม 447,503 1,890,361
Options
  SET50 Index
    Call 1,251 5,778
    Put 3,491 10,649
    อัตราส่วน Put/Call 2.79 1.84
  รวม 4,742 16,427
  รวมทั้งสิ้น 452,245 1,906,788
*สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน

 

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (TFEX) ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2563
ปริมาณการซื้อขายหมุนเวียน (สัญญา) 447,331

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

พักตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นวันศุกร์พักตัว หลังจากวิ่งขึ้นมารับข่าวความคืบหน้าวัคซีน ประกอบกับทุกสายตานักลงทุนกำ

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

“Speech Day” เวทีนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม

รับงบ รับหุ้น By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม ชั่วโมงนี้ งบมา กำไร/ขาดทุน ไตรมาส2ปีนี้-ครึ่งปีแรก ก็รับรู้ รับงบ รับทราบ ราคาหุ้นตอบสนองไปแล้ว จากนี้ไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้