Today’s NEWS FEED

News Feed

7UP ปรับสูตรลงทุนใน พี พี แอล พาวเวอร์ -ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จากเดิมมูลค่ารวม 30 ลบ. เป็น 22 ลบ. แต่ยังคงสัดส่วนถือหุ้น 80%

327

 

 
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 1 กรกฎาคม 2563)--- บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7UP เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “7UP”) ได้รายงานสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเป็นบริษัทย่อยใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท บริษัท พีพีแอล พาวเวอร์จำกัด (“PPL”) และ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่สตูล จำกัด (“BES”) ไปแล้วนั้น

 

การนี้บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายงานความคืบหน้าและการแก้ไขรายการเข้าลงทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้


1. แก้ไขราคาที่เข้าทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ PPL และ BES จากเดิม มูลค่ารวม 30 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 22 ล้านบาท โดยยังคงสัดส่วนการเข้าลงทุนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของ PPL และ BES ทำให้ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เมื่อรวมมูลค่าหุ้นสามัญและโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากเดิม 366.51 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 358.51ล้านบาท

 

2. แก้ไขขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ13.12 เปลี่ยนเป็น ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.83

 

3. แก้ไขราคาซื้อขายจากเดิมที่จ่ายเงินมัดจำ 7 ล้านบาท และชำระราคาอีก 23 ล้านบาท ในวันที่ทำธุรกรรมซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งผู้ขายจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)เปลี่ยนเป็น จ่ายเงินมัดจำ 7 ล้านบาท และชำระราคาอีก 15 ล้านบาท ภายหลังจากการทำธุรกรรมซื้อขายเสร็จสมบูรณ์โดยผู้ขายจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ต่อไป และระบุเงื่อนไขการซื้อหุ้นคืนกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ได้

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น เล็งเทรด SET ไตรมาส 4/63

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 4/63 ...

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020 ณ ไบเทค บางนา

ถอย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองสภาพตลาดหุ้นไทย ตอนนี้ ตกอยู่ในภาวะห้วงความกังวลทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศ ดังนั้นเมื่อไป

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้