Today’s NEWS FEED

News Feed

PRINC เผยจะเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมดของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์ มูลค่าไม่เกิน 500 ลบ.

232

 

สำนักข่าวหุ้นไซด์(27 มิถุนายน 2563)— บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) PRINC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563มีมติอนุมัติ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พริ้นซิเฟิล เฮลท์แคร์- อุบลราชธานี จำกัด(PUBN) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท


พร้อมมีมติอนุมัติให้ PUBN เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Eusiness Transfer)ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จำกัด ("รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายให้ชื่อ โรงพยาบาลสรรพสิทธ์อินเตอร์"ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยPUBN จะรับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลทั้งหมดของรวมแพทย์สรรพสิทธิ์ อันรวมถึงทรัพย์สินเครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาล ชั้น และอาคารบริวารอื่นๆ อันได้แก่ อาคารสำนักงาน5 ชั้นอาคารสนับสนุน5 ชั้น อาคารอพาร์ทเมนท์ ชั้น อาคารจอดรถ5 ชั้น อาคารสุนย์ไตเหียมอาคารโรงอาหารชั้นเดียว สินค้าคงคลัง คู่สัญญาณ วันโอนกิจการ พนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะทำงานกับ PUBN ต่อไป โดยไม่รับโอนเจ้าหนี้และลูกหนี้การค้า (AP/AR) รวมถึงภาระเงินกู้และการะผูกพัน


ทั้งนี้ ภายใต้ช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนกิจกาทั้งหมดระหว่าง PUBN รวมแพทย์สรรพสิทธิ์("สัญญาโอนกิจการ) ซึ่ง PUBN จะได้ข้าลงนามภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุติการเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของสรรพสิทธิ์อินเตอร์ จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นให้แก่รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท

โดยจะใช้เงินจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริษัทฯ และเงินยืมจากสถาบันการงิน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการได้มาซึ่งกิจการสถานพยาบาสของสรรพสิทธิ์อินเตอร์ในครั้งนี้จะเป็นการขยายเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นแสวงหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการ ในเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการสถานพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์จะเกิดขึ้นในวันที่ กันยายน 2563 ภายหลังจากที่คู่สัญญาที่เกี่ยวชองได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาดังกล่วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับต่อไปเมื่อการเข้าทำรายการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : บิ๊ก ACG ลั่น H2/63 ลุยงานเต็มพิกัด มั่นใจยอดขายฟื้น

"ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" แม่ทัพใหญ่แห่ง ACG ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า มั่นใจยอดขายรถในครึ่งปีหลังฟื้นตัว...

ยุคทองไอพีโอมาแล้ว By:แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้นไทย ยืนทรงตัวได้ ห้วง บริษัทจดทะเบียน ทยอยประกาศงบไตรมาส2ปีนี้ออก นับเป็นสัญญาณ...

ไม่ลง..ไม่ขึ้น.... By: เจ๊มดแดง

SETไม่ลงแรง ไม่ขึ้นแรง....ขี่ม้าเลียบค่าย ชมนก ชมท้องทุ่ง ปล่อยจิตใจให้สบาย เพราะเครียด โควิด-19............

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้