Today’s NEWS FEED

News Feed

AYUD แจงไตรมาสที่ 1 (สิ้นสุด31 มี.ค. 63) พลิกขาดทุน 68.69 ลบ. เหตุค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 128.40%

189

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 8 มิถุนายน 2563) ---นายไบรอัน เจมส์ สมิธ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) AYUD เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามงบการเงินรวมว่า บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 68.69 ล้านบาท (หุ้นละ0.18 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 171.97 ล้านบาท (หุ้นละ 0.58 บาท) แล้วลดลง 240.66 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 139.94 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสรุปได้ดังนี้


- เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ83.93 เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจซึ่งเป็นผลจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัยจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับยังเป็นตัวผลักดันการเพิ่มขึ้นของยอดขายในส่วนงานประกันภัยรถยนต์ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิและเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิมีการเติบโตร้อยละ 123.94 และ 120.59 ตามลำดับ

 

- รายได้จากเงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.85 เนื่องมาจากพอร์ตการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมด จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในระยะยาวบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในไตรมาสนี้จำนวน 124.64 ล้านบาท

 

-ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.94 เนื่องจากการถือหุ้นในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.17 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 31.97 ในปีนี้

 

-รายได้อื่นจำนวน 21.84 ล้านบาท เป็นรายได้จากการให้บริการของบริษัทย่อย

- ตามที่กล่าวมาข้างต้น รายได้รวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.07 จากงวดเดียวกันของปีก่อน


- ในส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 208.40 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อัตราค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของธุรกิจจากการรับโอนกิจการทั้งหมดในปี 2562 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.86 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมด และค่าที่ปรึกษาและค่าการบริหารจัดการที่ยังคงเกิดขึ้นตามมาเนื่องจากการรวมธุรกิจ


- โดยรวม ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 128.40และอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89เป็นร้อยละ 118 จากงวดเดียวกันของปีก่อน


ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผลประกอบการของบริษัทฯในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 68.69 ล้านบาท โดยลดลงจากผลกำไรในงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 139.94

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : เศรษฐพุฒิ มั่นใจ ศก.ไทยแกร่ง ก้าวพ้นวิกฤต

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าธปท. เปิด 5 โจทย์ใหญ่ของ ธปท. แก้ปัญหาเศรษฐกิจ...

ปิด วอยซ์ทีวี ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากเกาะติดม็อบเด็กน้อยแล้ว บ่ายๆ ต้องติดตามศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โอกาสที่เสียไป By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นการเมือง บ้านเราแล้ว หลายๆเหตุการณ์ ทำให้โอกาส หายไป เสียไปอย่างต่อหน้า ต่อตาหลายครั้ง บทเรียน มีหลาย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้