Today’s NEWS FEED

News Feed

CHUO แจงไตรมาสแรกปีนี้ ขาดทุนเพิ่ม 105.01% เหตุค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามต้นทุนจากการให้บริการ หลังเปลี่ยนมาให้บริการในฐานะผู้ผลิตสื่อรายการออนไลน์แบบครบวงจร

539


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30พฤษภาคม 2563)-------นายธันว์ วุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) CHUO เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิ
สําหรับงวด จํานวน 10.40 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 5.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 105.01 เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 5.07 ล้านบาท

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทจากเดิมในฐานะผู้ให้บริการด้านการจองสื่อโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณา ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทเปลี่ยนมาให้บริการในฐานะผู้ผลิตสื่อรายการออนไลน์แบบครบวงจร พร้อมรับจ้างผลิตสื่อวีดีโอ จัดทําบทความออนไลน์ และบริหารจัดการสื่อออนไลน์ ทําให้บริษัทมีรายได้จากการประกอบการที่เพิ่มขึ้น

กําไรขั้นต้นของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 มีมูลค่า 2.28 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.14 สอดคล้อง ไปกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่อัตรากําไรขั้นต้นมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 19.58 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากการ ให้บริการ
โดยต้นทุนจากการให้บริการในงวดการดําเนินงานปัจจุบันจะประกอบไปด้วย แรงงานทางตรงตามสัดส่วนการ ทํางานของพนักงานในทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นส่วนงานสนับสนุน ค่าตัวนักแสดง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกกอง ถ่ายทําคลิปวีดีโอ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมโพสต์ รวมไปถึงต้นทุนทางอ้อม ค่าบริการพื้นที่สํานักงาน โดยบันทึกตามเทคนิค วิธีในการจัดสรรต้นทุน ทําให้บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการเท่ากับ 5.23 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3.73 ล้านบาท จาก ปี 2562 ที่จํานวน 1.50 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 248.14 จากปี 2562 และคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริการ ต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 69.65 ซึ่งจะแตกต่างจากต้นทุนบริการเดิมที่คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริการต่อรายได้อยู่ที่ ร้อยละ 50.07 โดยต้นทุนบริการเดิมจะเท่ากับค่าใช้จ่ายพนักงานของฝ่ายขายและการตลาด


ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 749 ล้านบาท ซึ่งในงวดก่อนหน้า บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 นั้นจะเกิดค่าใช้จ่ายของพนักงานที่ดําเนินงานเพื่อโปรโมทหรือโฆษณารายการที่ทางบริษัทเป็นผู้ถือลิขสิทธิใน การผลิต ทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายจะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายของพนักงานบางส่วน ค่าใช้จ่ายในการออกกองถ่าย ทํางานที่นําไปใช้เพื่อโปรโมทรายการ บางส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมโพสต์ตามสื่อของบริษัท และค่าใช้จ่ายเพื่อการ โฆษณาอื่นๆ

ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 5.84 ล้านบาท ปรับลดลงเป็นจํานวน 1.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 7.09 ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายบริการพื้นที่สํานักงาน และค่าบริการของที่ปรึกษา

ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 5.84 ล้านบาท ปรับลดลงเป็นจํานวน 1.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 7.09 ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายบริการพื้นที่สํานักงาน และค่าบริการของที่ปรึกษา

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจํานวน 1.34 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.42 เมื่อเทียบกับ รายได้อื่นในงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 294 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายที่เดิมมีการตั้งค้างจ่าย

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

TIW จากผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่...

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้