Today’s NEWS FEED

News Feed

NBC ตั้ง"ฉาย บุนนาค" เป็นประธานกรรมการบริษัท มีผล 1มิ.ย.63

212สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29 พฤษภาคม 2563)----- บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NBC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติสำคัญดังนี้


1. อนุมัติแต่งตั้ง นายฉาย บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้ง นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


3. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดังนี้

“ นายฉาย บุนนาค นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุลกรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

TIW จากผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่...

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้