Today’s NEWS FEED

News Feed

TFI รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C

189

 

 

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29 พฤษภาคม 2563)-----บริษัท ไทยฟิลม์อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ TFI เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากงบการเงินไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปความคืบหน้าการแก้ไข ดังนี้ 

จากสาเหตุที่ในปี 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรตามหลักเกณฑ์มาตรฐานบัญชีใหม่ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับการบันทึกบัญชีมูลค่าเครื่องจักร จากเดิมบันทึกตามราคาประเมินเปลี่ยนมาเป็นบันทึกตามราคาทุนส่งผลให้มูลค่าเครื่องจักรลดลง 243 ล้านบาท กระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหักด้วยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมรวม 2,134 ล้านบาท และส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสำมัญ88.8 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดส่วนของผู้ถือหุ้นที่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต้องถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”บริษัทฯ ยังคงพยายามดำเนินการตามแนวทางแก้ไข ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว ด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น
1. เกิดกำไรจากการขายทรัพย์สิน

2. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สิน เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเบี้ยประกัน ค่าบำรุงดูแลรักษาเป็นต้น

3. ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย 

 


 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : บิ๊ก ACG ลั่น H2/63 ลุยงานเต็มพิกัด มั่นใจยอดขายฟื้น

"ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" แม่ทัพใหญ่แห่ง ACG ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า มั่นใจยอดขายรถในครึ่งปีหลังฟื้นตัว...

ยุคทองไอพีโอมาแล้ว By:แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดหุ้นไทย ยืนทรงตัวได้ ห้วง บริษัทจดทะเบียน ทยอยประกาศงบไตรมาส2ปีนี้ออก นับเป็นสัญญาณ...

ไม่ลง..ไม่ขึ้น.... By: เจ๊มดแดง

SETไม่ลงแรง ไม่ขึ้นแรง....ขี่ม้าเลียบค่าย ชมนก ชมท้องทุ่ง ปล่อยจิตใจให้สบาย เพราะเครียด โควิด-19............

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้