Today’s NEWS FEED

News Feed

BR คาด COVID-19 กระทบต่อยอดขายปี 63 ประมาณ 15-20 %

212


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (29 พฤษภาคม 2563)------------นาย โจเซฟ สุเชาว์วณิช รองประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) BR เปิดเผยว่าบริษัทฯ ขอแจ้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อบริษัทฯ ดังนี้


1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

สำหรับกิจการในประเทศไทย มาตรการการปิดสถานที่เช่นภัตตาคารและห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม ตลอดจนการให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน มีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าบางส่วน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทฯคาดว่าเป็นผลกระทบในระยะสั้น

บริษัทฯมีมาตรหารป้องกันการแพร่ระบาดของ C0VD-19 และแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคและป้องกันภายในบริเวณที่ทำการ โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮล์ฆ่าเชื้อ การพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่ การกำหนดระยะห่างทางสังคม การกักตัวผู้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวน 14 วัน และการงดเดินทางไปต่างประเทศการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้งตัาน ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและหารควบคุมภายในอย่างมีนัยสำคัญ แต่ข้อจำกัดการเดินทางของบริษัทฯย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำให้ไม่สามารถจัดทำและนำส่งรายงานฐานะการงินและผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายในกำหนดระยะเวลาวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงต้องขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงินดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563


สำหรับกิจการบริษัทย่อยในประเทศเธอร์แลนต์ด้หยุดกิจกรรมส่วนใหญ่ชั่วคราวและไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามปกติอีกเมื่อใด เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถคาดการณ์


2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงาน

สถาบันการเงินยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯได้รับผลกระทบต่อสภาพคล่องจากยอดขายที่ลดลง ซึ่งบริษัทฯสามารถขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เสริมสภาพคล่องได้

 

3. ผลกระทบต่องบการเงิน

บริษัทฯคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แสดงอยู่ในงบการงินของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการพิจารณาการด้อยคำของทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงขอมูลค่ยุติธรรม การพิจารณาตั้งสำรองต่างๆที่เกิดจากผลกระทบของ COVD-19 แต่อย่างใด ส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นไปตามการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯคาดว่าสถานการณ์ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2563 ประมาณ 15-20 %

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : QTC มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 1 พันลบ. ลั่น H2/63 โตฉลุย

QTC มองผลงานH2/63 โตดี หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 1,500-2,000 ลบ. ....

พายุโซนร้อน โนอึล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากจะติดตามข่าว การชุมนุมทางการเมือง เสาร์ที่ 19กันยายน คงต้องติดตามข่าว พายุโซนร้อน

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้