Today’s NEWS FEED

News Feed

TSTH แจงไตรมาส 4 ของปีงบ63 (ม.ค.-มี.ค.63) มีกำไร 131 ลบ. เหตุราคาและปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึ้น

331

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 22 เมษายน 2563)---- นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)TSTH เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของ ปีการเงิน 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานเศรษฐกิจไทยกำลังประสบกับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.75ในไตรมาสก่อนและอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดการเงินพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ประกาศมาตรการด้านการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (1.9 ล้านล้านบาท; ร้อยละ 10ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)

ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 320,000 ตัน สูงกว่าไตรมาสก่อนร้อยละ 12 และสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สินค้าคงคลังลดลง 673 ล้านบาท จากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน
1.1 รายได้จากการขายและการบริการที่เกี่ยวข้องปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 320,000 ตัน สำหรับช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปริมาณการขายของบริษัทอยู่ที่ 1,201,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับการขายสินค้าเหล็กลวดเกรดพิเศษและการส่งออกที่ลดลง

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 5,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนการขายที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 6จากราคาขายที่ลดลงตามราคาเศษเหล็กที่ลดลง ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 20,125 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน

 

1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
บริษัทรายงานผลกำไร 131 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับขาดทุน (52) ล้านบาทในไตรมาสก่อน เนื่องจากราคาและปริมาณขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากความเชื่อมั่นของตลาดเหล็กเส้นที่เพิ่มมากขึ้นและการส่งออก ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนบริษัทรายงานผลขาดทุนจำนวน (93) ล้านบาท

ในช่วง 12 เดือน บริษัทรายงานผลกำไร 111 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุน (148) ล้านบาทเมื่อปีก่อน
2. ฐานะการเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง (1,287) ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจาก
- สินค้าคงเหลือลดลง (673) ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (330) ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (258) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง (1,287) ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจาก
- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (1,259) ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (226) ล้านบาท
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท เนื่องจากตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย 68 ล้านบาทและสำรองประมาณการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย 26 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือน 47 ล้านบาท และผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย (26) ล้านบาท

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : QTC มั่นใจรายได้ปี 63 เข้าเป้า 1 พันลบ. ลั่น H2/63 โตฉลุย

QTC มองผลงานH2/63 โตดี หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 1,500-2,000 ลบ. ....

พายุโซนร้อน โนอึล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากจะติดตามข่าว การชุมนุมทางการเมือง เสาร์ที่ 19กันยายน คงต้องติดตามข่าว พายุโซนร้อน

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

“สามารถเทลคอม” รับรางวัลยอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้