Today’s NEWS FEED

News Feed

TTA แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

107

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (16 เมษายน 2563 )-----บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30   เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สามย่านมิตรทาวน์ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรรัสโควิด-19

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562  ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยในปี 2562 TTA มีผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 562.6 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563  ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  และบริษัทฯ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยอัตราเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวนี้เป็นไปตามประกาศเดิมที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563" 

ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พิซซ่า ฮัท ได้นำพิซซ่าจำนวนประมาณ 2,000 กล่องไปมอบให้แก่โรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นทัพหน้าของพวกเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานกันอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 การส่งมอบ   พิซซ่าให้กับโรงพยาบาลครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Pizza Hut มอบพิซซ่าจากใจ เพื่อสู้ภัยโควิด-19" นอกจากนี้ ทางทาโก้ เบลล์ ยังได้ส่งมอบทาโก้ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์กว่า 200 คนในโรงพยาบาล 6 แห่งในกรุงเทพมหานครเช่นกัน

TTA จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ต่อไป

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

TIW จากผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่...

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้