Today’s NEWS FEED

News Feed

MPIC เลื่อนประชุมผถห.เลี่ยงโควิด-19

144

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 มีนาคม 2563)--- นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.) ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน (โรงที่ 5) เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะท าให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย อีกทั้งบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ แม้บริษัทจะจัดเตรียมมาตรการการรับมือเพียงใด ก็อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและคำนึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้
1. เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการเลื่อนประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ยกเลิกดังนี้
1.1 กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ในวันพุธที่ 8เมษายน 2563
1.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
2. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2562ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดวันประชุม วาระการประชุม และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RecordDate) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมบริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 อย่างกระทันหันและไม่มีกำหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ ้น โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี2563 โดยเร็วต่อไป

 

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : COM7 ตั้งธงปี 64 กำไร NewHigh รับอานิสงค์ 5G

COM7 มั่นใจรายได้ปี 63 โตตามเป้า 10% หลังยอดจองไอโฟน 12 ทะลักดัน ลุ้นยอดขาย Q4/63 ทำ NewHigh ..

ตามสไตล์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อยคว้าไม้กวาดคู่ใจ พร้อมหมวกวิเศษ ออกโบยบินสำรวจตลาดหุ้นไทยวันศุกร์เกือบสิ้นสิ้นเดือน SET แกว่งตัวกรอบแคบๆ

แรงขาย แรงสู้ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เห็นตลาดหุ้นสตรอง แข็งแกร่ง ราคาหุ้นบิ๊กแคปขยับ แถว 2 เริ่มมา หุ้นเก็งกำไร เริ่มมีให้เห็นกันแ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้