Today’s NEWS FEED

News Feed

KTC เลื่อนประชุมผถห.ไม่มีกำหนด เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

149

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 มีนาคม 2563)---นายบูชา ศิริชุมแสง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือKTC ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปื2563ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกอะลักซ์ซูรีดอลเล็คชั่น โฮทล เลขที่61 ถนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายซ่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสูบุคคลทั่วไปได้โดยงย และนอกจากนี้ยังมีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 42563
เมื่อวันที่ 30มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่งๆ อย่างรอบคอบ และเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบี้ยนได้ใช้ในการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกับกรณีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการเลื่อนการประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่งมีนัยสำคัญ โดยให้ยกเลิกดังนี้
1.1 กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันที่ 3 มษายน 2563
1.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิชาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปื 2562 ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) รอบบัญชีลิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.88บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2 288.933.982 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทริได้รับงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายงินปันผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้วและ
มื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปื2563 ที่จะมีขึ้นต่อไป จะไม่มีการพิจารณาจ่ายงินปันผลอีก

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

TIW จากผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่...

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้