Today’s NEWS FEED

News Feed

ERW ปิดโรงแรมในไทยส่วนใหญ่ ที่ฟิลิปปินส์ปิดทุกแห่งชั่วคราว-ระงับแผนลงทุนทั้งหมดชั่วคราว พร้อมลดเบี้ยประชุม- ลดเงินเดือนระดับผู้บริหาร หลังโดนพิษ COVID-19

367

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (27 มีนาคม 2563) -นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ERW เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงมีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก และทำให้หลายประเทศเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการออกมาตรการคัดกรองและห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวด บริษัท ดิ เอราวัณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว โดยให้ความส าคัญในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า และ คู่ค้า เป็นอันดับแรก บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนโดยการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด โดยได้มีการออกนโยบายดังต่อไปนี้

 

สำหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจในช่วงภาวะวิกฤติ และค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอีกปัจจัยสำคัญ บริษัทฯจะปิดการให้บริการโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างวันที่ 1 ถึง30 เมษายน 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมที่จะดูแลพนักงานระดับปฏิบัติการของทุกโรงแรมที่ปิดดำเนินการชั่วคราวโดยจ่ายเงินเดือนและให้สวัสดิการตามปกติในช่วงเวลาดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดให้พนักงานงดเว้นการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นตามมาตรการของภาครัฐหากไม่จำเป็น

 

 

สำหรับธุรกิจศูนย์การค้าเอราวัณแบงค็อก บริษัทฯ ปิดให้บริการชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 30เมษายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ยกเว้นร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น


สำหรับธุรกิจโรงแรมในฟิลิปปินส์ ตามที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มีประกาศใช้มาตรการการกักกันชุมชนครอบคลุมพื้นที่เกาะลูซอน และด าเนินธุรกิจได้เฉพาะที่มีความจ าเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ดังนั้นบริษัทฯ ได้ปิดให้บริการโรงแรมทุกแห่งชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม จนกว่าจะมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลฟิ ลิปปินส์เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมบริหารในการจัดการภาวะวิกฤติตามแผนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความสำคัญการบริหารต้นทุนในการดำเนินงานและพิจารณาค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด บริษัทฯ จึงได้ปรับลดเบี้ยประชุมและผลตอบแทนกรรมการ ลดเงินเดือนระดับผู้บริหารทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และโรงแรมเป็นการชั่วคราว


ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันที่จะดูแลพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากภายในสถานการณ์นี้ โดย ณสิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดจำนวน 969 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยในส่วนของแผนการลงทุนในปีนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาระงับการลงทุนในโครงการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้จะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพคล่องของบริษัทฯเป็นปัจจัยสำคัญ

 

บริษัทฯ ขอเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยที่ผ่านมาโรงแรมและสำนักงานทุกแห่งของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันทางสุขอนามัยขั้นสูงสุดตามคำแนะนำของภาครัฐและออกมาตรการสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน ปรับเวลาท างานให้มีการเหลื่อมเวลาเข้างาน และกำหนดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักเพื่อลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงการพบปะระหว่างกัน

 

บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นและคาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและธุรกิจของบริษัทฯ ในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมปรับเปลี่ยนมาตรการเหล่านี้ทั้งหมดให้สอดคล้องกับมาตรการของทางภาครัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

TIW จากผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่...

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้