Today’s NEWS FEED

News Feed

MINT ปันผลอัตรา 0.50 บาท/หุ้น XD 30 เม.ย. 63 /ออกหุ้นกู้ 25,000 ลบ.

392

 


กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การออกหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้


วงเงิน จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท(หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งก่อนๆ จำนวน 95,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ล้านบาท(หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วและ/หรือที่บริษัทได้ท าการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้วจะนำมานับเป็ นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal Basis)

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข้มสวมสิทธิ์

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข

HotNews : ACG ไม่หวั่น ฮอนด้า ออโตโมบิลฯ หยุด!! 10 สาขาเปิดบริการ - รถส่งมอบพร้อม

ACG ลั่นโชว์รูมศูนย์ฮอนด้ามะลิวัลย์ ทั้ง 10 แห่ง เปิดบริการ-มีรถส่งมอบลูกค้าตามปกติ หลัง ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ฟื้นตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัว สอดคล้องกับหลายตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับข่าว รัฐสภายุโรป

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้