Today’s NEWS FEED

News Feed

RCL แจงงบปี62 ขาดทุน483ลบ. เหตุอัตราระวางเรือมากกว่าปี61 - การแข่งขันสูงขึ้น

613

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 กุมภาพันธ์ 2563)—— นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซีแอล จำกัด(มหาชน) RCL เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 483 ล้านบาทสำหรับปี 2562

โดยบริษัทมีปริมาณการขนส่งตู้สินค้าโดยรวมจำนวน 2,183,995 ตู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2561 ธุรกิจการขนส่งตู้สินค้าประเภทที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง(COC)  และธุรกิจคู่ค้ากับสายเรือใหญ่ (SOC)เติบโตขึ้นร้อยละ 2 และร้อยละ 5 ตามลำดับ แม้จะมีผลการดำเนินงานที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกเล็งเป้าหมายให้เป็นแหล่งทดแทนสินค้านอกเหนือจากจีน ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสายเรือตระหนักถึงศักยภาพและเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าในภูมิภาคนี้ สายเดินเรือใหญ่ส่งเรือเข้ามาประจำการในภูมิภาคนี้มากขึ้นทำให้อัตราระวางเรือต่อตู้ในปี 2562 ถูกบีบให้ต่ำกว่าปี 2561 เพราะภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น เป็นผลให้รายได้รวมของบริษัท ในปี 2562 มีจำนวน 16,709 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 รายได้จากการเดินเรือโดยรวมมีจำนวน 16,531 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 รวมถึงกำไรจากการขายทรัพย์สินมีจำนวน 103 ล้านบาทในปี 2562 ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับ ปี 2561

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้าน

ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ความพยายามในการใช้ประโยชน์จาก Big Data ผนวกกับการใช้งานระบบ Business Intelligence เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัท จำนวน17,278 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2561 ปังจัยหลักมาจากต้นทุนการเดินเรือลดลงเป็นจำนวน 758ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เป็นผลมาจากการส่งมอบเรือใหม่จำนวน 4 ลำเข้าสู่กองเรือ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของกองเรือลดลงและเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกองเรือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงาน ควบคู่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริษัทฯ จะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเเข็งแกร่งต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตที่ไม่แน่นอน และความยั่งยืนตามที่ตั้งเป้าหมาย

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : บลจ.กระตุ้นหุ้นไทย เสนอขายกองทุน SSF 1 เม.ย.นี้ / ทริสฯ ให้เครดิตองค์กร PTG BBB+ เล็งกำไรโตมั่นคง

บลจสนับสนุนมาตรการภาครัฐแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 เชื่อมั่นรัฐแก้ปัญหาลุล่วง พร้อมให้การดูแลและคำปรึกษาแก่ผู้ถือ...

โควิด-19ระบาดไม่หยุด By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั่วโลก ยังคงเพิ่มขึ้น โดยโควิด-19 ระบาดไม่หยุด วันนี้

เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้