Today’s NEWS FEED

News Feed

ICC แจงงบรวมปี62 กำไรลดลง กว่า20% เหตุรายได้จากการขาดลดลงจากเศรษฐกิจชลอตัว

760

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 กุมภาพันธ์ 2563)—— นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ICC เปิดเผยว่า บริษัท ขอนำส่งสำเนางบการเงินประจำปี2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน719.0 ล้านบาท และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 934.02 ล้านบาท มีกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงลดลงเกินร้อยละ 20 สาเหตุดังนี้

 

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 11,309.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 มีรายได้จากการขายจำนวน 12,349.63 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,040.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.42 สาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจยังไม่เติบโต และกำลังการซื้อของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และนักท่องเที่ขวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส3 ส่งผลให้ยอดขายลดลง

 

2. บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 3,741.19 ล้านบาท บาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 4,510.75 ล้านบาท ลดลงจำนวน 769.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.06 เนื่องจากรายได้ที่ลดลง รวมทั้งต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นจากการปรับราคาสินค้า เพื่อให้คุณภาพสินค้าที่ดีได้มาตรฐาน และบริษัทต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการขาย

 

3. บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 968.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 มีรายได้อื่นจำนวน978.63 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 โดยบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 คือรายได้จากการขายทรัพย์สินมากขึ้นจำนวน 123.62 ล้านบาท และได้ดำเนินคดีและติดตามงานได้รับชำระหนี้เงินกู้เป็นจำนวน 69.42 ล้านบาท แต่มีรายได้จากกำไรจากการขายเงินลงทุนลดลง 169.20 ล้านบาท

 

4.บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 3,957.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนาน 4,527.42 ล้านบาท ลดลงจำนวน 570.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ12.59เนื่องจาก บริษัทได้ปรับการใช้งบการตลาดด้านสื่อโฆษณามาทางด้าน Social Media มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าสื่อโฆษณาคนอื่น มาก

นอกจากนี้ ผู้ผลิตได้ทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าส่งผลให้การใช้งบด้านการตลาดของบริการลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรลดลงจากจำนวนบุคลากรที่ลดลง โดยบริษัทได้ใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข้มสวมสิทธิ์

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข

HotNews : ACG ไม่หวั่น ฮอนด้า ออโตโมบิลฯ หยุด!! 10 สาขาเปิดบริการ - รถส่งมอบพร้อม

ACG ลั่นโชว์รูมศูนย์ฮอนด้ามะลิวัลย์ ทั้ง 10 แห่ง เปิดบริการ-มีรถส่งมอบลูกค้าตามปกติ หลัง ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ฟื้นตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัว สอดคล้องกับหลายตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับข่าว รัฐสภายุโรป

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้