Today’s NEWS FEED

News Feed

BEC แจงงบรวมปี62 ขาดทุนอ่วม เหตุรายได้รวมวูบตามโฆษณาดิ่ง

814

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 กุมภาพันธ์ 2563) ——-นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัทบีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) BEC เปิดเผยว่า รายได้รวมของกลุ่ม BEC สำหรับปี 2562 อยู่ที่ 8,310.2 ล้านบาท ลดลง1,815 ล้านบาท หรือลดลง 17.9%จากปี 2561 ที่ 10,125.7 ล้านบาท

รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่ม BEC ในปี

2562 อยู่ที่ 6,743.5 ล้านบาท ลดลง 1,899.9 ล้านบาทหรือลดลง 22% จากปี 2561 ที่ 8,643.4 ล้านบาท โดยการลดลงของรายได้มาจากนาทีขายโฆษณาที่ลดลงจากการแข่งขันสูงและได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปี2562 ที่ผู้ลงโฆษณาใช้เงินโฆษณาอย่างจำกัดกว่าในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงรายได้โฆษณาของธุรกิจวิทยุก็ลดลงเช่นกัน

 

ทั้งนี้รายได้หลักจากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่ม BEC นั้นยังคงเป็นรายได้หลักอยู่ที่ 81.1% แต่ลดลงจากปีก่อนที่85.4% ของรายได้รวม โดยยังคงมาจากการขายเวลาโฆษณาของ"ช่อง 3" เป็นหลัก

รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นในปี 2562

อยู่ที่ 953.3 ล้านบาท ลดลง 87.0 ล้านบาท หรือลดลง

8.4% จากปี 2561 ที่ 1,040.3 ล้านบาท โดยรายได้ที่

ลดลงเป็นผลจากการขายลิขสิทธิ์ละครูไปยัง

ต่างประเทศ (Global Content Licensing) ที่ลดลงจากปีก่อน และจากธุรกิจออนไลน์ที่ผ่านแผลดฟอร์มและเว็บไซต์ของกลุ่ม BEC เช่น CH3Thailand และ Melloรวมถึงแพลตฟอร์มพันธมิตรที่ลดลง

 

ส่วนรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ในปี

2562 อยู่ที่ 557.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.5 ล้านบาท

จาก หรือเพิ่มขึ้น 51.1% จากปี 2561 ที่ 368.5 ล้าน

บาท โดยเพิ่มขึ้นตามจำนวนและขนาดกิจกรรมที่มีมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้มีการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์อาทิเช่น, Disney On Ice, Walking With Dinosaurs2019 การแสดงละครเวที The Lion King และการจัดการประกวด Miss Thailand World 2019 และมีการรับจ้างจัดคอนเสิร์ตได้แก่ Ed Sheeran Divide World

Tour 2019, Westlife The Twenty Tour

Backstreet Boys DNA World Tour เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ในครึ่งหลังของปี 2558 ได้มีโอนย้ายกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินต่างประเทศในประเทศไ ทยออกไปให้ บริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ จำกัด (บริษัทร่วม)

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC ในปี 2562 อยู่ที่ 7,535.9ล้านบาท ลดลง 1,250.6 ล้านบาท หรือลดลง 14.2%จากปี 2561 ที่ 8,786.5 ล้านบาท

 

ความถี่ทั้งสองใบให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็น

จำนวนเงิน 1,129.5 ล้านบาท (ก่อนหักค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 4 รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมค่าภาษีหัก ที่จ่าย

และอื่นๆ) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับเงินค่าชดเชย

แล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และรับรู้ผลต่างระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีกับเงินค่าชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้

สุทธิจากการคืนใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เป็น

จำนวนเงิน 344.3 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุน

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นทฺ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้บอกเลิกสัญญาการร่วมทุนใน Forever BEC-Tero Company Limited กับ Forever Group Company Limited และได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่นเป็นจำนวนเงิน 145.6 ล้านบาท

 

ต้นทุนทางการเงิน

ตันทุนทางการเงินของกลุ่ม BEC ในปี 2562 อยู่ที่

126.9 ล้านบาท ลดลง 41.8 ล้านบาท หรือลดลง

24.8% จากปี 2561 ที่ 168.7 ล้านบาท ตามหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง

โดยสรุป กลุ่ม BEC มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของBEC ที่ 397.2 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 2,441.7 ล้านบาท และมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในงบดุลรวมจำนวน 2,816.0 ล้านบาท สิ้นปี 2562

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : บลจ.กระตุ้นหุ้นไทย เสนอขายกองทุน SSF 1 เม.ย.นี้ / ทริสฯ ให้เครดิตองค์กร PTG BBB+ เล็งกำไรโตมั่นคง

บลจสนับสนุนมาตรการภาครัฐแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 เชื่อมั่นรัฐแก้ปัญหาลุล่วง พร้อมให้การดูแลและคำปรึกษาแก่ผู้ถือ...

โควิด-19ระบาดไม่หยุด By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั่วโลก ยังคงเพิ่มขึ้น โดยโควิด-19 ระบาดไม่หยุด วันนี้

เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้