Today’s NEWS FEED

News Feed

SMPC แจงงบรวมปี62 กำไรลดลง32.8% เหตุยอดขายลดลงจากลูกค้าแถบเอเชียชะลอคำสั่งซื้อ

791

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 กุมภาพันธ์ 2563)——- นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) SMPC เปิดเผยว่า

สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

สาเหตุที่ผลการดําเนินงานสําหรับปีนี้ (2562) แตกต่างจากปีก่อน (2561) เนื่องจาก

1. ยอดขายรวมลดลง 1,196.97 ล้านบาท (26.9%) จาก 4,452.93 ล้านบาท เหลือ 3,255.96 ล้านบาท เนื่องจากภาวะค่าเงินบาทแข็งอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นมากส่งผลต่ออัตราการ บริโภคลดลงนอกจากนี้ยังเป็นผลจากการชะลอการสั่งซื้อของลูกค้าในแถบเอเชียใต้เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนลงและธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นเข้มงวดด้านการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ามากขึ้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากถังแก๊สเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันลูกค้าจึงเริ่มกลับมาสั่งซื้อบางส่วนในช่วง ปลายปีนอกจากนี้ปีนี้ยอดขายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนทําให้บริษัทได้รับ คําสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทยังคงมุ้งเน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการทํากําไรสูง ทํา ให้ยังคงสามารถรักษาอัตราการทํากําไรได้ในระดับปกติ

2. ต้นทุนขายลดลง 920.12 ล้านบาท (26.2%) จาก 3,508.99 ล้านบาท เหลือ 2,588.87 ล้านบาท สอดคล้องกับ ยอดขายที่ลดลง

3. กําไรขั้นต้นลดลง 276.85 ลา้ นบาท (29.3%) จาก 943.94 ลา้ นบาท เหลือ 667.09 ล้านบาท และอัตรากําไรขั้นต้นลดลงเล็กนอ้ ยจาก21.2%เหลอื 20.5%เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นสุทธิกับต้นทุนเหล็กที่ลดลง

4. รายได้อื่นลดลง 68.31 ล้านบาท (28.0%) จาก 243.95 ล้านบาท เหลือ 175.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขายเศษซากลดลงตามปริมาณผลิตที่ลดลง ประกอบกับราคาขายเศษซากลดลงตามราคาตลาด

5. ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 109.33 ล้านบาท (37.9%) จาก 288.42 ล้านบาท เหลือ 179.09 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายลดลง

6. ภาษีเงินได้ลดลง 49.20 ล้านบาท (35.7%) จาก 137.78 ล้านบาท เหลือ 88.58 ล้านบาท ตามผลประกอบการ สําหรับงวดที่ลดลง ที่อัตราภาษีคงเดิมที่ 20%

7. กําไรสําหรับงวดลดลง 183.23 ล้านบาท (32.8%) จาก 558.42 ล้านบาท เหลือ 375.19 ล้านบาท เนื่องจาก ยอดขายที่ลดลงสุทธิกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงตามสัดส่วน

 

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : บลจ.กระตุ้นหุ้นไทย เสนอขายกองทุน SSF 1 เม.ย.นี้ / ทริสฯ ให้เครดิตองค์กร PTG BBB+ เล็งกำไรโตมั่นคง

บลจสนับสนุนมาตรการภาครัฐแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 เชื่อมั่นรัฐแก้ปัญหาลุล่วง พร้อมให้การดูแลและคำปรึกษาแก่ผู้ถือ...

โควิด-19ระบาดไม่หยุด By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทั่วโลก ยังคงเพิ่มขึ้น โดยโควิด-19 ระบาดไม่หยุด วันนี้

เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมืองไทยประกันชีวิต ออกแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้