Today’s NEWS FEED

News Feed

NVDเผยงบรวมปี62กำไร28ลบ.เทียบกับปีก่อน กำไร276ลบ.

118

หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
หลักทรัพย์
NVD
แหล่งข่าว
NVD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
           แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                 
         บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                     
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2562     2561
 กำไร (ขาดทุน)          28,430   276,884
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.021    0.201
   ต่อหุ้น (บาท)      


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      

*สำหรับงบการเงินรวม                

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสิินใจลงทุน
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( ศรศักดิ์ สมวัฒนา )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

แรงซื้อยังมี By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นภาพรวมตลาดหุ้นไทย ยังคงมีแรงซื้อบิ๊กแคปเข้ามาต่อเนื่อง พลังงาน ไอซีไอ เป็นตัวนำ ขณะที่

ขาขึ้น By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เห็นความแรงของSET ของราคาหุ้นบิ๊กแคป บ่งชี้ รอบของขาขึ้น มาแล้ว วานนี้ ชัดเจนสุด แต่สิ้นสุด เมื่อไร

บวกได้แรง By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

บวกได้แรง!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,420 จุด บวก 31.09 จุด บวก 2.24% ทะลุแนวต้าน 1,400 จุด ขึ้นมาได้แรงท่ามกลาง

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้