Today’s NEWS FEED

News Feed

SPALI ซื้อหุ้นคืน851,400 หุ้น รวมเป็น 13,823,600 หุ้น

164

 

 

 รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                 

เรื่อง                        : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล                    : 20 ก.พ. 2563
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                : 11 ส.ค. 2563
โครงการซื้อหุ้นคืน                   
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 ม.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)         : 120,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ        : 5.60
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                  
วันที่ซื้อหุ้นคืน                     : 20 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 851,400
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)           : 17.10
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                  : 17.00
มูลค่ารวม(บาท)                    : 14,493,800.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น               
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน       : 13,823,600
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 0.65
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                 : 235,310,400.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ )
                    รองกรรมการผู้จัดการ
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ทะลุ1200 By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ว้าวๆ เพียง มีความหวังเกิดขึ้น นักลงทุน นักเก็งกำไร ก็เปิดฉากลุยกันจัดหนัก จัดเต็ม หลัง

MTC ร่วมสู้โควิด-19 บริจาค 60 ลบ.-ให้ 7 โรงพยาบาลพร้อมลุยปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้า ฟันฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

MTC ร่วมสู้โควิด-19 บริจาค 60 ลบ.-ให้ 7 โรงพยาบาลพร้อมลุยปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้า ฟันฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

สุขภาพกับโควิด-19 By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองทั่วโลกและบ้านเรา ความเครียด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้